"small image" — Słownik kolokacji angielskich

small image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały obraz
  1. small przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Simon stayed where he was, a small brown image, concealed by the leaves.

    Podobne kolokacje: