"small herd" — Słownik kolokacji angielskich

small herd kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): małe stado
  1. small przymiotnik + herd rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd seen a small herd of them down there on the way over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo