"small cemetery" — Słownik kolokacji angielskich

small cemetery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cmentarzyk
  1. small przymiotnik + cemetery rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On the eastern part of the island there still remains a small cemetery for those who passed away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo