"slit-like window" — Słownik kolokacji angielskich

slit-like window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno w stylu szpara
  1. slit-like przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The end I had come in at was quite above ground, and was lit by rare slit-like windows.

    Podobne kolokacje: