"slickly designed" — Słownik kolokacji angielskich

slickly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zręcznie zaprojektowany
  1. design czasownik + slickly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Picospan may sound like a dinosaur in today's slickly designed GUI based software, but it has many advanced features not available in today's systems.

powered by  eTutor logo