"sleep under" — Słownik kolokacji angielskich

sleep under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śpij poniżej
  1. sleep czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to go out and sleep under the stars on Earth.

    Podobne kolokacje: