"sleekly designed" — Słownik kolokacji angielskich

sleekly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gładko zaprojektowany
  1. design czasownik + sleekly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The SP is sleekly designed to look like a miniature laptop computer.

powered by  eTutor logo