"skewed way" — Słownik kolokacji angielskich

skewed way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypaczona droga
  1. skewed przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That was certainly a skewed way to look at it, but oddly enough, I did feel less horrible.

    Podobne kolokacje: