"skeletal remains" — Słownik kolokacji angielskich

skeletal remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szkieletowe pozostałości
  1. skeletal przymiotnik + remains rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The skeletal remains of an individual were found at the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo