"archaeological remains" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): archeologiczne pozostałości
  1. archaeological przymiotnik + remains rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are no archaeological remains of interest on the island.

powered by  eTutor logo