"składować odpady" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składować odpady" po polsku

"składować odpady" — Słownik kolokacji angielskich

store waste kolokacja
  1. store czasownik + waste rzeczownik = gromadzić odpady, składować odpady
    Silna kolokacja

    Land that might support housing, recreation or industry is needed to store waste.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo