"sip at one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

sip at one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łyk przy czyjś napój
  1. sip czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He sipped at his drink to give himself time to think.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo