"simplistic image" — Słownik kolokacji angielskich

simplistic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nazbyt uproszczony obraz
  1. simplistic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Due to their constant desire for a simplistic, positive image, books must be suppressed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo