"simple picture" — Słownik kolokacji angielskich

simple picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosty obraz
  1. simple przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It's just a simple picture, but it really gets to the soul of the pet."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo