"similar thing" — Słownik kolokacji angielskich

similar thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobna rzecz
  1. similar przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other people have got out and they've done similar things to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo