"silly way" — Słownik kolokacji angielskich

silly way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głupia droga
  1. silly przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Everything died, but this would be a silly way to die, killed by humans of his own side.

    Podobne kolokacje: