"shot off" — Słownik kolokacji angielskich

shot off kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot off
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odstrzelony
  1. shoot czasownik + off przyimek
    Luźna kolokacja

    Tom once shot off with one of them before he even got inside her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo