"shot near" — Słownik kolokacji angielskich

shot near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelony blisko
  1. shoot czasownik + near przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "It does not appear he was shot inside or near the car," I said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo