"shot down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shot down" po angielsku

czasownik
 1. zestrzelić
  zobacz także: shoot

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zestrzelić coś (np. samolot)
  The army shot the plane down. (Armia zestrzeliła samolot.)
 2. storpedować coś (np. teorię, poglądy) informal
  My opponents want to shoot my theory down. (Moi przeciwnicy chcą storpedować moją teorię.)
phrasal verb
 1. odstrzelić kogoś
  The gangsters shot one of their men down. (Gangsterzy odstrzelili jednego ze swoich ludzi.)

"shot down" — Słownik kolokacji angielskich

shot down kolokacja
Popularniejsza odmiana: shoot down
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zestrzelony
 1. shoot czasownik + down przyimek
  Zwykła kolokacja

  She was the very best we had, and they shot her down.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo