"shocking picture" — Słownik kolokacji angielskich

shocking picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrząsając obrazem
  1. shocking przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the testimony often reduced this morning's shocking pictures to almost incomprehensible detail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo