"shed flakes" — Słownik kolokacji angielskich

shed flakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odprowadzone płatki
  1. shed czasownik + flake rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Behind her, Craer groaned again and rolled over, shedding flakes and ashes of his scorched leathers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo