PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"shallow beach" — Słownik kolokacji angielskich

shallow beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): płytka plaża
  1. shallow przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These were mainly designed for use on the flat and shallow beaches of Normandy.