"shadow detail" — Słownik kolokacji angielskich

shadow detail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegół cienia
  1. shadow rzeczownik + detail rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You've even gone so far as to add the shadow details under the fallen leaves that dot the still water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo