"setting of poems" — Słownik kolokacji angielskich

setting of poems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczając z wierszy
  1. poem rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are all settings of German poems.

    Podobne kolokacje: