"set one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

set one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczać czyjś napój
  1. set czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She sets my drink in front of me and I lay a twenty on the bar.

    Podobne kolokacje: