"set down one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysadzać czyjś napój
  1. set czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He set his drink down on the counter and quietly crossed the kitchen.

    Podobne kolokacje: