"serve as guardians" — Słownik kolokacji angielskich

serve as guardians kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w stopniu strażników
  1. serve czasownik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In fact, the presence of my force is to specifically serve as guardians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo