"serve as a diplomat" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w stopniu dyplomaty
  1. serve czasownik + diplomat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Papen would later serve as a diplomat until 1944, and played no further political role.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo