BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomat rzeczownik

rzeczownik + diplomat
Kolokacji: 9
career diplomat • U.S. diplomat • United States diplomat • NATO diplomat • Vatican diplomat • ...
diplomat + czasownik
Kolokacji: 86
diplomat says • diplomat believes • diplomat describes • diplomat suggests • diplomat makes • ...
czasownik + diplomat
Kolokacji: 16
serve as a diplomat • expel several diplomats • tell diplomats • send diplomats • include diplomats • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. serve as a diplomat = służ w stopniu dyplomaty serve as a diplomat
  • Papen would later serve as a diplomat until 1944, and played no further political role.
  • He also served as a diplomat for the king.
  • He served as a diplomat until his death in 1913.
  • He served as an Austrian diplomat abroad from 1992 to 1999.
  • From 1959 to 1964, he served as a diplomat in Iran.
  • John is a son-in-law to the latter and serves him as a diplomat.
  • He served as a diplomat between 1934 and 1944.
  • He served as a diplomat and was Secretary of State.
  • He has served as a diplomat since 1980 in many postings.
  • He also served as a diplomat for the Government of Canada.
3. tell diplomats = powiedz dyplomatom tell diplomats
przymiotnik + diplomat
Kolokacji: 100
Western diplomat • American diplomat • foreign diplomat • senior diplomat • British diplomat • European diplomat • French diplomat • ...
przyimek + diplomat
Kolokacji: 12
to diplomats • of diplomats • with diplomats • for diplomats • among diplomats • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.