"sensitive way" — Słownik kolokacji angielskich

sensitive way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrażliwa droga
  1. sensitive przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The key is to do business in a sensitive way.

powered by  eTutor logo