"semantic search" — Słownik kolokacji angielskich

semantic search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): semantyczne poszukiwania
  1. semantic przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It can power search engines, notably semantic search, which takes a meaning-based approach to interpreting queries by identifying concepts within the content, rather than keywords.

    Podobne kolokacje: