"self-effacing way" — Słownik kolokacji angielskich

self-effacing way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skromna droga
  1. self-effacing przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You just keep working hard and do the right things," he said in his typical self-effacing way, "and your time will come.

    Podobne kolokacje: