"seek words" — Słownik kolokacji angielskich

seek words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj słów
  1. seek czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He hung silent for a space as if he sought words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo