"see in one's words" — Słownik kolokacji angielskich

see in one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widzieć czyjś słowa
  1. see czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Anything you see in my words is what you have placed there.

    Podobne kolokacje: