"season spans" — Słownik kolokacji angielskich

season spans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okresy pory roku
  1. season rzeczownik + span czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first season, spanning 13 episodes, concluded on May 5, 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo