"season sets" — Słownik kolokacji angielskich

season sets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku umieszcza
  1. season rzeczownik + set czasownik
    Luźna kolokacja

    In fact, the 1951 season set the pattern for the next eight seasons of Parkhouse's career.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo