"season revolves" — Słownik kolokacji angielskich

season revolves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku obraca się
  1. season rzeczownik + revolve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first season (episode 1-311) revolved around Anna and Jonas.

    Podobne kolokacje: