"season of Mad Men" — Słownik kolokacji angielskich

season of Mad Men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegląd Mad Men
  1. man rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the fact that all four previous season of Mad Men haven't had a break is a hopeful sign.

    Podobne kolokacje: