"season names" — Słownik kolokacji angielskich

season names kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imiona pory roku
  1. season rzeczownik + name czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While Senator Byrd faithfully follows the calendar, senators in the early twentieth century heralded that season by following the habits of a junior senator from Colorado named Charles Thomas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo