"season marks" — Słownik kolokacji angielskich

season marks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaki pory roku
  1. season rzeczownik + mark czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1992-93 season marked a historic year for the program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo