"season cliffhanger" — Słownik kolokacji angielskich

season cliffhanger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film trzymający w napięciu pory roku
  1. season rzeczownik + cliffhanger rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His murder in season one leads to the first season cliffhanger: the question of who killed Peter Campbell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo