"season DVD" — Słownik kolokacji angielskich

season DVD kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku DVD
  1. season rzeczownik + DVD rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Despite this, it is placed second on the first season DVD.

    Podobne kolokacje: