"sealed window" — Słownik kolokacji angielskich

sealed window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaplombowane okno
  1. sealed przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I observe several sealed windows on the right side over the wing.

    Podobne kolokacje: