PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sculptural design" — Słownik kolokacji angielskich

sculptural design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzeźbiarski projekt
  1. sculptural przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The architect, not the society or the Public Art Fund, proposed incorporating a complementary sculptural design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo