BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"scuba gear" — Słownik kolokacji angielskich

scuba gear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg akwalungu
  1. scuba rzeczownik + gear rzeczownik
    Silna kolokacja

    The first commercial scuba gear came on the market in 1946.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo