"scena miłosna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "scena miłosna" po polsku — Słownik angielsko-polski

scena miłosna

rzeczownik
 1. love scene  
  This love scene needs to be steamy to draw people. (Ta scena musi być pikantna żeby przyciągnąć ludzi.)
  Their love scene was magical. (Ich scena miłosna była magiczna.)

"scena miłosna" — Słownik kolokacji angielskich

love scene kolokacja
 1. love rzeczownik + scene rzeczownik = scena miłosna
  Bardzo silna kolokacja

  This was where the great love scene had been played.

  Podobne kolokacje: