"saintly woman" — Słownik kolokacji angielskich

saintly woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świątobliwa kobieta
  1. saintly przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ruth was as saintly a woman as ever walked this earth.

    Podobne kolokacje: