"safe drinking" — Słownik kolokacji angielskich

safe drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczne picie
  1. safe przymiotnik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The drinks industry said it was already involved in efforts to educate the public on safe drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo