"safe beach" — Słownik kolokacji angielskich

safe beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczna plaża
  1. safe przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We want somewhere with a safe, clean beach, for part of the time.

    Podobne kolokacje: