"run true" — Słownik kolokacji angielskich

run true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg prawdziwy
  1. run czasownik + true przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    If they run true to form they'll only have to will the whole crowd to turn round and go away.

    Podobne kolokacje: